Doukissa Nomikou Photoshooting

Doukissa Nomikou photoshooting at Varkiza Resort, the all day seascape xperience!